Foundation for Sites

Hoe doen we het?

We maken gebruik van de TMA Methode (Talent Motivatie Analyse) om mensen en organisatie op elkaar af te stemmen. Met de TMA scan brengen we de drijfveren, talenten en competenties van medewerkers in beeld. Samen met de organisatie maken we profielen waarin beschreven is welke competenties benodigd zijn voor de functies. Een medewerker die een goede match heeft met een functieprofiel zit op z’n plek, zal plezier hebben in zijn werk en daardoor de functie goed uitvoeren.

Wij hechten veel waarde aan een uitgebreide uitleg bij het rapport dat een TMA scan oplevert. Elk mens is een mooi mens, dus ook elk talent is mooi, maar we zijn zo gewend dat lage cijfers “slecht” zijn dat die scores zeker toelichting behoeven. De rapportbesprekingen zijn zonder uitzondering heel bijzondere gesprekken en geven heel veel inzicht in waarom je doet zoals je doet. En ook waarom het niet goed voelt als je dingen doet die niet passen bij jouw talenten.

Net zo veel waarde hechten we aan het uitgebreid bespreken welke competenties en bijbehorend gedrag benodigd zijn voor een functie. Welk gedrag gaat er verwacht worden van een medewerker op deze functie, dat is de cruciale vraag. De in de TMA methode beschreven competenties zijn voorzien van voorbeelden van gedrag op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau. De 0, 90, 180 en 360 graden feedbackanalyses maken het mogelijk om het gewenste gedrag op de genoemde niveaus te toetsen aan het getoonde gedrag in de dagelijkse praktijk.

In het online persoonlijk ontwikkelplan van de medewerkers kunnen de gesprekcycli, scans, rapportages en matches bijgehouden worden. De coach/manager en de medewerker kunnen hun bevindingen en de ontwikkelingen online in dit ontwikkelplan bijhouden.

Wil je weten wat de TMA voor jouw bedrijf kan betekenen? Maak dan een afspraak met een van onze experts. Samen onderzoeken we de specifieke wensen en behoeften van jouw bedrijf.
Ga naar het contactformulier