Foundation for Sites

Testimonials

De Gemeente Rijswijk bereidt zich voor op de toekomst via het ontwikkelingstraject ‘Op weg naar 2020’. Kernopgave is het realiseren van de organisatie van de toekomst door opgaven gestuurd te werken.

JOE heeft voor alle 450 medewerkers een TMA Scan uitgevoerd en in een mooi persoonlijk gesprek doorgesproken. De TMA scans dienen als basis voor het in kaart brengen van welke competenties bij de medewerkers ontwikkelbaar zijn. Met deze kennis hebben we gefundeerd kunnen bespreken welke functies het best passen en welke rol zij kunnen nemen in een opgaveteam.

 

In januari 2015 starten de gesprekken met de diverse afdelingen en toekomstige opgaveteams. Daarnaast zijn ook de eerste Workshop gestart waarin dieper in gegaan wordt op de eigen TMA en hoe je naar je collega’s kijkt door de bril van de TMA.

In de loop van het eerste halfjaar van 2015 hebben de TMA Professionals van JOE een gesprek gevoerd met alle medewerkers en in dit gesprek zijn ieders Talenten en ontwikkelbare competenties besproken. Ook zijn 10 medewerkers van de gemeente Rijswijk opgeleid tot TMA Professional en zij gaan de volgende stappen van de TMA methode implementeren, zoals de 360 graden analyse en de verfijning van de competentieprofielen van de diverse rollen in de opgaveteams.

In samenwerking met Partners & Propper is in 2016  het teamcastingmodel ontwikkeld.  Met dit model kunnen de criteria van de opgave worden ingeschaald en gematcht worden met de ontwikkelbare competenties, talenten, kennis en ervaring van de potentiele kandidaten op de functie danwel rol.

Het gehele traject is gesubsidieerd door het A&O Fonds en kan worden uitgerold naar de andere gemeenten.

JOE verzorgt met veel plezier diverse excursies naar Rijswijk om het opgave gestuurd werken met de TMA methode in de praktijk te ervaren.

Terug naar testimonials