Foundation for Sites

Testimonials

HRM

De afdeling HRM heeft de werkzaamheden die zij uitvoert verdeeld in Skills. Van deze skills zijn de benodigde competenties en het gewenste gedrag beschreven. Om de juiste medewerkers op de juiste skill in te kunnen zetten is de ontwikkelbaarheid van de competenties van elke medewerkers in kaart gebracht met een TMA scan en een uitgebreide bespreking daarvan met de medewerkers.

  


 

Begeleiding Talentenpool Werk & Inkomen

Vertrekpunt van de Talentenpool was dat de talenten gedurende 2 jaar werkinhoudelijk de verschillende disciplines van de unit Inkomen doorliepen. Naast deze werkinhoudelijke ontwikkeling hebben de talenten wekelijks donderdagmiddag tijd en ruimte gekregen om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

De dondermiddagen zijn gevuld geweest met competentiegerichte trainingen, intervisie en POP-gesprekken, interne trainingen en het organiseren van thema-middagen. JOE heeft een gedeelte vorm en invulling mogen geven. Na afronding van het project is met elkaar geëvalueerd. Een kleine greep uit de ervaringen die daarin naar voren kwamen.

Algemene ervaringen

  • Alle deelnemers hebben een TMA scan gedaan bij de start van de begeleiding. De talenten hebben de bespreking van de rapportage als leerzaam en zeer prettig ervaren. Het heeft ze inzicht gegeven in hun persoonlijkheid. Vooral de positieve benadering om de eigen talenten juist meer in te zetten en te benutten, is als positief ervaren.
  • De competentiegerichte trainingen creativiteit en presenteren die Harry heeft gegeven zijn als zeer leerzaam ervaren. Zeker de training presenteren heeft voor iedereen van de groep leerpunten en positieve inzichten opgeleverd. Vooral de manier waarop de trainingen gegeven zijn was zeer plezierig; vanuit de kracht van de deelnemers, niet op een schoolmeesterachtige manier, flexibel ingevuld naar de behoefte van de deelnemers met ruimte voor humor en afdwalingen van het programma. De trainingen hebben deelnemers zelfvertrouwen gegeven en zijn ook gewoon als leuk ervaren.
  • Tijdens de POP-gesprekken voelde de deelnemers veel vertrouwen en oprechte interesse. Wilma heeft goed geluisterd, adviezen gegeven en ideeën aangedragen. De gesprekken waren heel prettige en op gelijk niveau waardoor het echt gesprekken waren in plaats van eenrichtingsverkeer.

Individuele leermomenten

  • Een goed zelfbeeld welke richting zijn/haar carrière op willen laten gaan
  • Benadering vanuit het positieve ontzettend veel oplevert, dat mensen dan veel enthousiaster zijn en meer bereiken.
  • Meer durf gekregen om iets te beginnen zonder te weten wat het uiteindelijk oplevert.
  • Meer durf of minder grip te hebben en los te laten.

 


 

Buro Handhaving

Een soortgelijke talentenpool is opgezet bij Buro Handhaving. Ook hier is een functieomschrijving gemaakt op basis van de TMA competenties en het gewenste gedrag. Met de talenten is de gemaakte TMA scan uitgebreid doorgesproken en toegelicht.

De potentiële deelnemers worden gematcht op de profielen en ondersteund in hun ontwikkeling.

 


 

Loopbaancentrum

Via het Loopbaancentrum worden regelmatig TMA scan gedaan en besproken met medewerkers die zich willen oriënteren op hun toekomst binnen of buiten de Gemeente Utrecht. Ook kunnen de medewerkers hun persoonlijk budget aanspreken om op eigen initiatief een TMA Scan te doen.

JOE begeleidt ook medewerkers in het vervolgtraject met de loopbaancoach en online jobfinder.

Terug naar testimonials