Foundation for Sites

Webshop

Boeken

De vrouwelijke pool op het werk

We leven in een bijzondere tijd, waarin mannen en vrouwen in organisaties op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken. Maar hoe ziet die samen­werking er in de praktijk uit? In hoeverre passen vrouwen zich aan en in hoeverre doen mannen dat? Halen we (vrouwen én organisaties) eruit wat er in zit?

Citatenboekje De vrouwelijke Pool het decolleté voorbij

Dit boekje bevat de grappigste en meest opmerkelijke uitspraken van de vrouwen die meegedaan hebben aan het onderzoek naar de vrouwelijke pool op het werk.

De uitspraken, of quotes, geven een beeld van hun ervaringen als vrouw in werksituaties, en daarmee een inkijkje in de vrouwelijke pool op het werk.

Van talent naar performance EHRM Vision

Dit is de vernieuwde en herziene versie van het praktijkboek Van Talent naar Performance. Het omvat nu ook uitgebreide omschrijvingen van de 22 TMA drijfveren en talenten. Daarnaast zijn er drie extra competenties toegevoegd; vakgerichtheid, verantwoordelijkheid en inzicht. Aan het eind van het boek vindt u verschillende nieuwe praktijkcases die u een idee geven hoe afgelopen periode de TMA Methode en instrumenten succesvol zijn geïmplementeerd en gebruikt bij een aantal organisaties.
Downloads

Artikel Ubuntu

Overzicht Talenten/Valkuilen

Excell sheel Versterkende / neutraliserende drijfveren

Overzicht competenties

Ken je talent E-book

Duurzame Inzetbaarheid

Inschrijven

Aanmelding